Xe Văn Minh

Quản lý kho và phân phối

Với phương tiện và các chuyên gia phân phối của chúng tôi , các yêu cầu phân phối của Quý khách sẽ được thiết kế phù hợp với nhu cầu. Chúng tôi cũng có những giải pháp giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất nhập khẩu của bạn, bao gồm: Dịch vụ kho ngoại quan, Dịch vụ gom hàng cho người mua, Dịch vụ phân phối hàng hóa nhập khẩu.

Hiện tại chúng tôi đang có những diện tích kho bãi còn trống như sau:

- Kho ngoại quan: 1000-2000 m2

- Kho thường: 6000 m2 tại Q7 (HCM), Long Bình (Đồng Nai)

- Diện tích bãi: 10,000 m2

Quy trình dịch vụ gom hàng cho người mua:

W31

Quy trình phân phối hàng nhập khẩu:

W51

w1 01 w4 02 w2
Quản lý kho và phân phối

Thông tin công ty

xe Văn Minh

Địa chỉ:

Tel: 0383.579.579

Email: [email protected]

Website: http:://gtvt.vn/vantai1


Thông tin công ty

xe Văn Minh

Địa chỉ:

Tel: 0383.579.579

Email: [email protected]

Website: http:://gtvt.vn/vantai1