Chi tiết bài viết xe khởi hành

THÔNG TIN CHUYẾN ĐI

Các mặt hàng có thể chở :

Hàng nhẹ nhàng

Tỉnh xuất phát :

Thạch An tỉnh Cao Bằng dự kiến khoảng 15:00 ngày 05-03-2015

Điểm đến:

Phú Lương tỉnh Thái Nguyên dự kiến lúc 11:00 ngày 12-03-2015

Tần suất:

Một lần

Số lượng xe:

1

Trọng tải các xe:

10 tấn

Chúng tôi sẽ giảm giá:

5% tùy từng loại mặt hàng

Số điện thoại liên hệ:

0988777888

Một số thông tin thêm:


Chi tiết chuyến đi

Các mặt hàng có thể chở: Hàng nhẹ nhàng

Tỉnh xuất phát: Thạch An tỉnh Cao Bằng dự kiến lúc 15:00 ngày 05-03-2015

Điểm đến: Phú Lương tỉnh Thái Nguyên dự kiến lúc 11:00 ngày 12-03-2015

Tần suất: Một lần

Số lượng xe: 1

Trọng tải các xe:

Chúng tôi sẽ giảm giá: 5% tùy từng loại mặt hàng

Số điện thoại liên hệ: 0988777888

Một số thông tin thêm: