Chi tiết bài viết xe khởi hành

THÔNG TIN CHUYẾN ĐI

Các mặt hàng có thể chở :

Tất cả mặt hàng

Tỉnh xuất phát :

Chương Mỹ tỉnh Hà Nội dự kiến khoảng 07:00 ngày 12-03-2015

Nhận chở hàng các tỉnh xe đi qua:

Lạc Sơn tỉnh Hòa Bình dự kiến lúc 10:00 ngày 19-03-2015

Điểm đến:

Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương dự kiến lúc 21:00 ngày 19-03-2015

Tần suất:

Một lần

Số lượng xe:

1

Trọng tải các xe:

10 tấn

Chúng tôi sẽ giảm giá:

5% tùy từng loại mặt hàng

Số điện thoại liên hệ:

09888999888

Một số thông tin thêm:


Chi tiết chuyến đi

Các mặt hàng có thể chở: Tất cả mặt hàng

Tỉnh xuất phát: Chương Mỹ tỉnh Hà Nội dự kiến lúc 07:00 ngày 12-03-2015

Các tỉnh đi qua:

Lạc Sơn tỉnh Hòa Bình dự kiến lúc 10:00 ngày 19-03-2015

Điểm đến: Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương dự kiến lúc 21:00 ngày 19-03-2015

Tần suất: Một lần

Số lượng xe: 1

Trọng tải các xe:

Chúng tôi sẽ giảm giá: 5% tùy từng loại mặt hàng

Số điện thoại liên hệ: 09888999888

Một số thông tin thêm: