Chi tiết bài viết xe khởi hành

THÔNG TIN CHUYẾN ĐI

Các mặt hàng có thể chở :

Hàng khô

Tỉnh xuất phát :

Than Uyên tỉnh Lai Châu dự kiến khoảng 09:00 ngày 25-03-2015

Nhận chở hàng các tỉnh xe đi qua:

Trấn Yên tỉnh Hà Giang dự kiến lúc 13:00 ngày 25-03-2015

Điểm đến:

TP Bắc Giang tỉnh Bắc Giang dự kiến lúc 10:00 ngày 25-03-2015

Tần suất:

Một lần

Số lượng xe:

1

Trọng tải các xe:

10 tấn

Chúng tôi sẽ giảm giá:

5% tùy từng loại mặt hàng

Số điện thoại liên hệ:

0997657465

Một số thông tin thêm:


Chi tiết chuyến đi

Các mặt hàng có thể chở: Hàng khô

Tỉnh xuất phát: Than Uyên tỉnh Lai Châu dự kiến lúc 09:00 ngày 25-03-2015

Các tỉnh đi qua:

Trấn Yên tỉnh Hà Giang dự kiến lúc 13:00 ngày 25-03-2015

Điểm đến: TP Bắc Giang tỉnh Bắc Giang dự kiến lúc 10:00 ngày 25-03-2015

Tần suất: Một lần

Số lượng xe: 1

Trọng tải các xe:

Chúng tôi sẽ giảm giá: 5% tùy từng loại mặt hàng

Số điện thoại liên hệ: 0997657465

Một số thông tin thêm: